Közműszolgáltatások a HAJDU Ipari Park területén


 

A HAJDU Ipari Park területén kialakított telkek mindegyikén igénybe vehető a bemutatott infrastruktúra teljes spektruma. A vállalat segítséget tud nyújtani a betelepülni szándékozóknak a hatósági engedélyek benyújtásában, illetve beszerzésében. Az alábbi kiegészítő technológiai és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat lehet igénybe venni a HAJDU cégcsoport vállalataitól: lemezalakítás, hegesztés, zománcozás, felületkikészítés, lézeres alkatrészkivágás, szerszámgyártás és karbantartás.
 
Úthálózat
A HAJDU Ipari Park területén lévő gyűjtőút szélessége 7 m, erre az útra merőlegesen mindkét irányban feltáróutak épülnek. A feltáróutak keresztirányú összekötésére is szükség van, biztonsági okokból. Bármilyen káresemény miatti útlezárás esetén is biztosítani kell minden létesítmény megközelíthetőségét. Ezen utak szélessége 4 m, mindkét oldalon 1,5 m széles padkával kialakítva.
 

 

 

 

 


Villamos energia
Részvénytársaságunk villamos energiaellátása 22 kV-os feszültségszinten történik. A 22 kV-os betáplálás Debrecen irányából kettő, Nyíregyháza felől egy távvezetéken érkezik. A 22 kV-ot belső elosztóhálózaton keresztül a technológiai épületek közelébe telepített 7 db állomásra továbbítjuk. Az állomások 22/0,4 kV-os átalakítás után biztosítják az energiát a technológiai és egyéb fogyasztók felé. Jelenleg a szolgáltatónál rendelkezésre álló teljesítmény: 5005,55 kVA.

 
Távhő
A távhő előállítása 2 kazánházban történik. A nagy kazánházban 1 db 4 MW, 1 db 1,65 MW teljesítményű melegvizes kazán, valamint 1 db 400 kW villamos-, 500 kW hőteljesítményű gázmotor látja el ezt a feladatot. A kiskazánházban 2 db 500 kW hőteljesítményű melegvízkazán csak fűtési célokat szolgál.
 

 

Ivóvíz

A HAJDU Ipari Park saját kutas vízbeszerző bázisa biztonsággal kielégíti az üzemi vízigényeket. 12 db    mélyfúrású kútból 1 db üzemelő kút látja el ezt a feladatot, melynek átlagos kitermelése 180 m3/nap. Éves vízkitermelésünk: 65 000 m3. A kutból kitermelt  nyersvíz tározás és fertőtlenítést követően nyomásfokozással jut a vízmű szűrőegységeire. A nyersvíz határérték feletti vas-, mangán- és metángáz-tartalmát mesterséges légoxidáció, légelválasztás és szűrés útján távolítjuk el. A kezelt víz  a 600m3-es víztoronnyal ellátott üzemi vízhálózatba kerül. A hálózatban várható legnagyobb nyomás a víztorony paraméterei és a terepmagasság alapján maximum 36,8 m v.o. lehet.

 
 

 

 

Szociális szennyvíz
A szociális szennyvizek átemeléssel kerülnek a biológiai lebontást végző nagyterhelésű csepegtetőtestre és annak kiegészítő egységeire. Ennek kapacitása 350 m3/nap. A tisztított szociális szennyvizet üzemi csatornán át a VIII/7 belvízelvezető csatornába vezetjük. A kezelés során képződő iszapokat, rácsszemét-szikkasztás után a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szállítjuk el.
 
Ipari szennyvíz

A savas-lúgos nehézfémtartalmú szennyvizeket szakaszos üzemű méregtelenítőben kezeljük. A tisztított ipari szennyvíz előkezelés után a tisztítóműből üzemszerűen a kommunális csatorna rendszerünkön keresztül a biológiai szennyvíztisztóra kerül utótisztításra. Havaria esetén lehetőségünk van egy nyomóvezetéken át a vízzáróan szigetelt 60 000 m3-es hosszú idejű tárolómedencébe kormányozni a tisztított vizet ahonnan az üzemi csatornán át időszakosan a VIII/7 belvízelvezető csatornába lehet elengedni előzetes szakhatósági engedély alapján. A híg, nem elvesző öblítővizek tisztítása recirkulációs ioncserélő soron történik, melynek kapacitása 700 m3/nap. A tisztítómű ki nem használt kapacitására galván-típusú szennyvizek tisztítását tudjuk vállalni (például zsírtalanító fürdők, savas pác-fürdők,  foszfát-fürdők, sav- és lúgmaradékok, emulziók).


 
Ipari hűtővíz
Az ipari hűtővíz biztosítás  zárt rendszerű, automata működésű folyadékhűtő és szárazhűtő berendezések  által történik, melyek a hűtésigény hatására bekövetkező hőmérsékletváltozás alapján automatikusan indulnak vagy leállnak. A rendszer három részre bontható. A primer oldal részét képezik a szárazhűtő, folyadékhűtő és puffer tartály. A szekunder és tercier oldalak pedig elkülönítetten látják el a kívánt hőmérsékletű vízzel a társcégeket.
 

 

 

 

 

 

Telekommunikáció
A HAJDU Ipari Park teljes körű telekommunikációs szolgáltatást (digitális telefon, internet) biztosít a többi közművel párhuzamosan kiépített hálózaton.