Küldetésünk


 

A HAJDU Infrastruktúra Zrt. legfőbb feladatának tekinti a HAJDU Cégcsoportba tartozó társcégek valamint a HAJDU Ipari Parkba betelepülő vállalkozások energiával és kiegészítő szolgáltatásokkal való ellátását úgy, hogy kihasználja a központi beszerzésből eredő nagyobb energia mennyiségek miatti kedvező árat, és ezen keresztül hozzájáruljon partnerei elégedettségéhez és piaci sikeréhez.

A beruházási stratégiánk kialakításánál elsőbbséget élvez, hogy terveinket teljes egészében hozzáillesszük a társcégek és a betelepülő vállalkozások megfelelő növekedését, technológiaváltását biztosító energiaellátásnak, egyéb infrastrukturális háttérrel kapcsolatos elvárásaik biztosításának.

Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk megóvására, a meglévő minősítéseinket mind környezetvédelmi, mind minőségirányítási területen az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerint működtetjük és folyamatosan fejlesztjük.

Az Ipari Park működtetésében, összhangban a tulajdonosok elvárásával, a meglévő épületek bérbeadását tartjuk elsődleges feladatunknak. Célunk a bérleti díjak egységesítése és a piaci árak megfelelő követése, az évenkénti benchmark árak kialakítása és a saját bérleti díjaink ehhez való illesztése. 

Belső értékelési rendszerünkkel elérjük, hogy munkavállalóink elkötelezettek legyenek a minőségi munka mellett, ennek érdekében a bérezésben a kiemelkedő teljesítmények elismerésére is törekszünk. Folyamatosan, lépésről lépésre javítjuk a munkakörülményeket, a munkavégzéshez szükséges eszközök megfelelő minőségen tartására nagy hangsúlyt fektetünk. Feladataink megfelelő ellátása érdekében az öt éven belül nyugdíjba vonuló kollégáink pótlására fiatal és jó képességű munkatársakat veszünk fel, betanításukra önkéntes alapon működő Mentor programot dolgozunk ki. A programnak része lesz a sikeres betanulási időszakot követően a Mentorok részére történő célprémium kifizetése.

Munkánk során minden esetben az „Első az ügyfél” elvet alkalmazzuk mind külső partnereink, mind belső kollégáink felé. A „belső ügyfelek” kiszolgálását is kiemelten kezeljük. A belső kommunikáció javítása érdekében cégcsoporton belül negyedéves konzultációkat tartunk a társcégek szakirányú vezetőivel, ezeken az egyeztetéseken folyamatosan tájékoztatjuk őket az energetikai elemzéseinkről, a cégcsoportnál tapasztalható kedvező vagy nem megszokott folyamatokról, továbbá az Infrastruktúra Zrt.-nél tervezett beruházásokról, azok hatásáról a partnercégeinkre. A jó kommunikáció érdekében belső webes felületet hozunk létre, ahol a napi problémákról, karbantartási feladatainkról, hibákról tájékoztatjuk a partnercégeinket.

HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. minden dolgozójának kötelessége az integrált irányítási politikában és a célokban meghatározottak eléréséért legjobb tudása szerint dolgozni, az elvégzett tevékenységek minőségének folyamatos javításában aktívan részt venni.

 

Politikánk megvalósításához nagy hangsúlyt fektetünk:

  • Munkatársaink oktatására és tudásszintjük folyamatos növelésére a megkövetelt minőségű szolgáltatások    végzéséhez a környezet védelmének szem előtt tartásával.
  • Megfelelő eszközök biztosítására a teljes szolgáltatási területen különös tekintettel a környezetvédelem területén.
  • Szolgáltatás során használt eszközeink, épületeink folyamatos megelőző karbantartására.
  • Új eljárások tervezése és bevezetése esetén a környezetvédelmi követelményeket érvényesítjük és törekszünk a   megelőzés elvének betartására.
  • Anyagfelhasználás, energiafelhasználás, technológiai folyamatok és hulladékképződés tekintetében a  környezetkímélő megoldásokra törekszünk.
  • A működés során valamennyi vonatkozó jogszabályt betartjuk.